Анх Londa брэнд 1956 оны 4-р сард бий болсон бөгөөд брэндийн нэр нь францаар “долгион” гэсэн утгатай үг юм. Түүний дараагар 1959 онд Londa брэнд нэрээ албан ёсоор хэрэглэх болсон.

Londa брэнд дараах 4 хүчин зүйлийг баримталж ажилладаг:

  • Хүртээмжтэй байдал

Гоо сайхан байна гэдэг нь бүх хүнд хамааралтай

  • Хамтын ажиллагаа

Хамтдаа ажиллах нь бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг

  • Найдвартай байдал

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж бүтээгдэхүүний чанар болон үзүүлж буй үйлчилгээнээс хамаардаг

  • Ил тод байдал

Нууцлалгүй хамтын ажиллагааг эрхэмлдэг

LONDA вэбсайтаар зочлох