Blondor FreeLights lightener тугалган цаас ашиглахгүй цайруулах нунтаг

BLONDOR FREELIGHTS цайруулах нунтаг нь таны бүтээлч сэтгэлгээг нээж, нарийвчлалыг шинэ түвшинд гаргах боломжийг олгож байна.

  • Будаж байгаагүй болон будагтай үсийг цайруулна
  • Freehand техникийн үед хэрэглэнэ
  • 7 үе шат хүртэл цайруулалт
  • FREELIGHTS Developer-ийг хамт ашиглан хамгийн сайн үр дүнд хүрээрэй.
  • Couture Өнгөний үйлчилгээ

FREELIGHTS DEVELOPER

  • Хэрэглээг хялбаршуулна
  • Устөрөгчийн хэт исэл ба уян нийлэг полимер агуулдаг
  • 20 – 6% (зөөлөн үе шат ахиулах), 30 – 9% (нэмэлт үе шат ахиулах), 40 – 12% (хамгийн ихээр үе шат ахиулах)
  • Couture Өнгөний үйлчилгээ